Ανθρώπινο Δυναμικό


Η Κλινική EUROMEDICA ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ απασχολεί πάνω από 280 εργαζόμενους στο νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό. Προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον υποστηρίζοντας τα στελέχη με προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης και κινήτρων. Η εκπαίδευση προσωπικού συμπεριλαμβάνει ενδονοσοκομειακά σεμινάρια, πανελλαδικά συνέδρια και ειδικά μαθήματα ανάλογα με τις ανάγκες.

Στην Κλινική απασχολούνται οι παρακάτω κατηγορίες προσωπικού με τα αντίστοιχα απαραίτητα προσόντα:

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Νοσηλευτικής ή αντίστοιχης διετούς φοίτησης
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χρήσης Η/Υ
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας

Διοικητικό Προσωπικό (Γραφείο Κίνησης, Λογιστήριο Ασθενών, Γραμματεία)

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή Λογιστικής, Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χρήσης Η/Υ
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας

Τεχνικό Προσωπικό (Μηχανικός Η/Υ, συντηρητής, ηλεκτρολόγος)

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι., ή Ι.Ε.Κ.
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χρήσης Η/Υ
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας

Επιστημονικό Προσωπικό (Διαιτολόγος, Βιολόγος)

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. Διατροφής & Διαιτολογίας ή Βιολογίας αντίστοιχα
 • Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χρήσης Η/Υ
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας

Εργαστηριακό Προσωπικό (Χειριστής, Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων)

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Τεχνολογίας Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΔΕ/ΤΕ Χειριστικών Ακτινολογικών Μηχανημάτων
 • Εμπειρία σε εργαστήριο επιθυμητή (Μικροβιολογικό, Ακτινολογικό, Αιμοδυναμικό, Υπερήχων, Αξονικού, κτλ)
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χρήσης Η/Υ
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας