Διαγνωστικά Εργαστήρια

Εξετάσεις Μικροβιολογικές, Βιοχημικές, Αιματολογικές και Πηκτικού Μηχανισμού
Πραγματοποιούνται όλες οι Ανοσολογικές και Ορμονολογικές εξετάσεις
Κλασική Ακτινολογία, Επεμβατική Ακτινολογία, Υπερηχοτομογραφία, Μαστογραφία, Σαλπιγγογραφία, Κυστεογραφία, Ουρηθρογραφία
Αξονική Τομογραφία, Αξονική Αγγειογραφία, Αξονική Πυελογραφία, Αξονική Κολονοσκόπηση, Αξονική Βιοψία δια βελόνης
Η εξέταση των στεφανιαίων με την αξονική τομογραφία μπορεί να υποκαταστήσει εν μέρη την συμβατική στεφανιογραφία, μειώνοντας τον αριθμό των καθετηριασμών και των πιθανών επιπλοκών τους.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου έναντι της επεμβατικής στεφανιογραφίας είναι η ευκολία της εξέτασης (ο άνθρωπος δεν παραμένει στο νοσοκομείο), ο μικρός κίνδυνος για τον εξεταζόμενο (δεν απαιτεί καθετηριασμό της αρτηρίας) και η δυνατότητα λήψης επιπρόσθετων πληροφοριών για τα στεφανιαία αγγεία ( π.χ. απεικόνιση των αθηρωματικών αλλοιώσεων στο αρχικό στάδιο), όπως και για τα όργανα της θωρακικής κοιλότητας.

Στην απόφαση για διενέργεια αξονικής στεφανιογραφίας το σημαντικότερο είναι η συνεκτίμηση όλων των παραγόντων (κλινικών και εργαστηριακών) από τον θεράποντα ιατρό.

Triplex φλεβών και αρτηριών άκρων, triplex καρωτίδων, triplex εσωτερικών οργάνων
Η ηχοκαρδιογραφία αποτελεί μία από τις πιο βασικές μεθόδους απεικόνισης της καρδιάς. Η χρήση υπερήχων προσφέρει λεπτομερή, πραγματικού χρόνου τρισδιάστατη απεικόνιση και πληθώρα πληροφοριών για τη δομή και τη λειτουργία της καρδιάς, ενώ συγχρόνως είναι απόλυτα ασφαλής, αναίμακτη και χωρίς τη χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας.

Εκτελούνται :

 • Μελέτες διαθωρακικής ηχοκαρδιογραφίας
 • Τρισδιάστατης ηχοκαρδιογραφίας αντιθέσεως (contrast echo)
 • Δυναμικής ηχοκαρδιογραφίας (stress echo)
 • Διοισοφάγειου και διεγχειρητικές διοισοφάγειου ηχοκαρδιογραφίας
Πραγματοποιείται δοκιμασία κοπώσεως του ασθενούς στα πλάισια του προληπτικού και διαγνωστικού καρδιολογικού ελέγχου
Τοποθέτηση συσκευής Holter ρυθμού και πιέσεως για την διάγνωση και αντιμετώπιση των προβλημάτων των αρρυθμιών και της αρτηριακής υπέρτασης.
Το Εργαστήριο Καρδιακού Καθετηριασμού και Επεμβατικής Καρδιολογίας (Αιμοδυναμικό) της Κλινικής Euromedica Κυανούς Σταυρός, υποστηρίζει την πλήρη αιμοδυναμική διερεύνηση και επεμβατική παρέμβαση.

Στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο διενεργούνται τα παρακάτω:

 • Στεφανιογραφία
 • Πλήρης καθετηριασμός καρδιάς
 • Πλήρης αιμοδυναμικός έλεγχος
 • Αγγειοπλαστική
 • Τοποθέτηση stents
 • Τοποθέτηση βηματοδότη
 • Διερεύνηση βαλβιδοπαθειών
 • Παρακέντηση περικαρδίου
 • Σύγκλιση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοιχτού ωοειδούς τρήματος

Στο Βηματοδοτικό Κέντρο της Κλινικής διενεργούνται εμφυτεύσεις βηματοδοτών από εξειδικευμένους και έμπειρους ιατρούς.

Τι είναι ο βηματοδότης;

Ο βηματοδότης είναι ένα σύστημα που αποτελείται από τη συσκευή και τα ηλεκτρόδια που προωθούνται στην καρδιά. Ο ρόλος του είναι να διατηρεί τον καρδιακό ρυθμό, ώστε οι σφυγμοί της καρδιάς να μην ελαττώνονται. Έτσι αντιμετωπίζονται επεισόδια συμπτωματικής βραδυκαρδίας, ασυστολίας και αποτρέπονται τα λιποθυμικά επεισόδια.

Εμφύτευση βηματοδότη

Η τοποθέτησή του γίνεται με τοπική αναισθησία και η διάρκεια ζωής του είναι 7-10 χρόνια.

Η νεότερη τεχνολογία προσφέρει βηματοδότες συμβατούς με μαγνητικό τομογράφο, γεγονός επαναστατικό μιας και η μαγνητική τομογραφία αποτελεί ένα διαγνωστικό εργαλείο που κερδίζει συνεχώς έδαφος στην ιατρική. Με τους νέους αυτούς βηματοδότες, οι ασθενείς μπορούν να πραγματοποιήσουν ολόσωμη μαγνητική τομογραφία, μέθοδος που αποκλείονταν παλιότερα.

Η ψηφιακή αγγειογραφία είναι μια διαγνωστική, επεμβατική και σχετικά ακίνδυνη εξέταση κατά την διενέργεια της οποίας με τη χρήση σκιαστικών μέσων λαμβάνονται εικόνες των αγγείων διάφορων μερών τους σώματος, με σκοπό τη διερεύνηση των αγγειακών παθήσεων όπως στενώσεις, ανευρύσματα, αιμορραγία εγκεφάλου, αιμορραγία πεπτικού, αποφράξεις αγγείων (καρωτίδες, νεφρικές, λαγόνιες κ.α).

Κατά τη διενέργεια ψηφιακής αγγειογραφίας οι Επεμβατικοί Ακτινολόγοι έχουν την δυνατότητα να αντιμετωπίσουν και να θεραπεύσουν στον ίδιο χρόνο ένα μεγάλο φάσμα αγγειακών παθήσεων με σύγχρονες ιατρικές τεχνικές όπως αγγειοπλαστική με μπαλόνι ή αρτηριακός εμβολισμός.

Διενεργούνται μεταξύ άλλων:

 • Ψηφιακή αγγειογραφία εγκεφάλου
 • Ψηφιακή αγγειογραφία καρωτίδων – σπονδυλικών αρτηριών
 • Ψηφιακή αγγειογραφία άνω άκρων
 • Ψηφιακή αγγειογραφία κοιλιακής αορτής
 • Ψηφιακή αγγειογραφία νεφρών
 • Ψηφιακή αγγειογραφία ήπατος
 • Ψηφιακή αγγειογραφία άνω – κάτω μεσεντερίου αρτηρίας
 • Ψηφιακή αγγειογραφία λαγονίων αγγείων – κάτω άκρων
 • Ψηφιακή αγγειογραφία βρογχικών αγγείων
 • Ψηφιακή αγγειογραφία πνευμονικών αρτηριών
Πραγματοποιούνται Σπιρομέτρηση, Βρογχοσκόπηση, Οισοφαγοσκόπηση Υπερήχων – triplex αγγείων
Στο Ουροδυναμικό Τμήμα της Κλινικής Euromedica Κυανούς Σταυρός διενεργούνται τα παρακάτω:

 • Μικροβιολογικές εξετάσεις αίματος και ούρων για τη διάγνωση ουρολογικών παθήσεων, όπως το PSA και τα κλάσματά του (Free PSA, Complex PSA) για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη
 • Αξονική πυελογραφία: τομογραφικές εικόνες του ουροποιητικού συστήματος και εικόνες κλασικής πυελογραφίας με μία μόνο εξέταση (URO-CT)
 • Υπερηχογράφημα ουροποιητικών οργάνων (νεφρά, ουροδόχος κύστη, προστάτης, όρχεις)
 • Διορθικό υπερηχογράφημα προστάτη και σπερματοδόχων κύστεων (TRUS) και κατευθυνόμενη βιοψία προστάτη
 • Triplex υπερηχογράφημα πέους με ταυτόχρονη ενδοσηραγγώδη έγχυση αγγειοδραστικών ουσιών για τη διερεύνηση της στυτικής δυσλειτουργίας
 • Ανιούσα κυστεογραφία, ουρηθρογραφία για τον έλεγχο της κυστεο-ουρητηρικής παλινδρόμησης και στενωμάτων ουρήθρας
 • Κυστεοσκόπηση (με άκαμπτα και εύκαμπτα κυστεοσκόπια) για τη διερεύνηση αιματουρίας, υποτροπιαζουσών ουρολοιμώξεων και την παρακολούθηση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης
Στο ειδικά διαμορφωμένο Γαστρεντερολογικό Εργαστήριο της Κλινικής Euromedica Κυανούς Σταυρός πραγματοποιούνται όλες οι εξετάσεις και επεμβάσεις με καταστολή του ασθενούς ώστε η διαδικασία να είναι άνετη και ανώδυνη.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Διαγνωστική, θεραπευτική και επείγουσα ενδοσκόπηση (γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση, πολυπεκτομή)
 • Eνδοσκοπική υπερηχοτομογραφία(EUS)
 • Ενδοσκοπική Παλίνδρομος Χολάγγειο- Παγκρεατογραφία(ERCP)
 • Βιοψία ήπατος ή άλλων οργάνων
 • Έλεγχος χρόνιων ηπατίτιδων
 • Έλεγχος χρόνιων διαρροιών
 • Έλεγχος για ύπαρξη ελικοβακτηριδίου (δοκιμασία αναπνοής και αιματολογικός έλεγχος)
 • Μανομετρία οισοφάγου και ορθού
Εξετάσεις

Στα πλαίσια της διάγνωσης και διερεύνησης βαρηκοΐας, εμβοών και ιλίγγου διεξάγονται οι παρακάτω εξετάσεις τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά (ενδεχόμενα και με πρόκληση ύπνου):

 • Ακουομετρία
 • Τυμπανομετρία
 • Αντανακλαστικά του Αναβολέα
 • Ηλεκτρονυσταγμογραφία
 • Ωτοακουστικές Εκπομπές (TEOAE/DPOAE)
 • Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά
Το εξειδικευμένο Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης της Κλινικής Euromedica Κυανούς Σταυρός, συνεργάζεται με τους ασθενείς του Ορθοπαιδικού και Θωρακόκαρδιοχειρουργικού Τμήματος με στόχο:

 • Την αποκατάσταση ορθοπαιδικών και αθλητικών παθήσεων
 • Τη γρήγορη, ασφαλή και λειτουργική αποκατάσταση του ασθενούς

Η φυσικοθεραπεία βοηθάει τον ασθενή να αναπτύξει, να διατηρήσει και να αποκαταστήσει την κινητική και λειτουργική δυνατότητα στο μέγιστο βαθμό καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού, οι πεπειραμένοι φυσικοθεραπευτές διαμορφώνουν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης χρησιμοποιώντας κινησιοθεραπεία, ορθοστάτες, διαθερμία, ορθοσωμική γυμναστική, χειρομάλαξη και άλλα μέσα φυσικοθεραπείας.

Για να κλείσετε ραντεβού για τις εξετάσεις σας ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να καλείτε στο 2310 966 300.